Tag Archives: ศิลปะการป้องกันตัว

อ.เกรียงศักดิ์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเทคนิคการป้องกันตัวเบื้องต้น
ให้กับกลุ่มเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้

1920963_4002498597035_6368340903378577075_o (1)

1502294_3999786089224_2154986804351886664_o