คอร์สป้องกันตัว

แนวทางในการฝึกฝน

"ไม่มีผลของเทคนิคการป้องกันตัวใด ๆ ที่ดี เท่ากับการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะต้องใช้เทคนิคนั้น"
การฝึกจะไม่ได้ฝึกเพียงด้านเทคนิคการต่อสู้เท่านั้น แต่จะรวมไปถึงแนวคิดในการต่อสู้ป้องกันตัวต่าง ๆ และ ถึงแม้เราจะไม่อยากสู้ แต่ก็จะมีบางโอกาสที่เลี้ยงไม่ได้ที่ต้องใช้เทคนิคการป้องกันตัวเช่นกัน ในการฝึกของส่วนการป้องกันตัวจะเน้นไปที่การป้องกันตัวของผู้หญิงที่มีความแตกต่างในด้านสรีระกับผู้ชาย เพื่อที่จะให้ผู้ฝึกสามารถป้องกันตัวได้จริง ๆ มิใช่เพียงฝึกในโรงฝึก

sdf1

แนวทางของการฝึกได้แก่

  • แนวคิดในการป้องกันตัว เทคนิคการเอาตัวรอด
  • เช่น การหลบเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยง
  • เทคนิคการโจมตีพื้นฐาน
  • เทคนิคการป้องกันตัวด้วยมือเปล่า กับ มือเปล่า
  • เทคนิคการป้องกันตัวด้วยมือเปล่า กับ อาวุธ
  • เทคนิคการต่อสู้ด้วยอาวุธใกล้ตัว
  • เทคนิคการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัว

เวลาฝึก
หากต้องการฝึกส่วนตัวหรือฝึกเป็นหมู่คณะนอกเวลาที่กำหนด
สามารถติดต่อ info@siamfighter-club.com หรือ โทรศัพท์สอบถาม

การฝึกป้องกันตัวเป็นหมู่คณะ หรือ องค์กร
คณะอาจารย์ในสยามไฟเตอร์มีประสบการณ์สอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวกันเป็นเวลายาวนาน
ผู้สนใจติดต่อเพื่อฝึกเป็นหมู่คณะ ในองค์กร หรือ คอร์สส่วนตัว(เฉพาะการป้องกันตัว)
สามารถติดต่อสอบถามที่โรงฝึกได้โดยตรงที่ โทร 0841109687 หรือ อีเมล์ info@siamfighter-club.com

tfsPDVD_003

tfsPDVD_001