อาจารย์ผู้สอน

เราคือใคร - สยามไฟเตอร์

 SF4redsmall

สยามไฟเตอร์เริ่มต้นขึ้นจากเวปไซด์คอมมูนิตี้ศิลปะการต่อสู้ ชื่อ siamfighter.com
เมื่อประมาณปี 1997 จนกระทั่งปี 2000 จึงได้เปิดสยามไฟเตอร์คลับขึ้นที่บริเวณคลองสอง รังสิต
เพื่อเป็นที่ฝึกศิลปะการต่อสู้มากกว่าหนึ่งชนิด ได้แก่ การต่อสู้แบบบราซิลเลี่ยนยูยิสสู,
บูจินกัน บูโด ไทจุสสุ และ เทควันโด หลังจากเปิดสอนประมาณหนึ่งปี
ได้ทำการปิดตัวลงเนื่องจากทำการย้ายไปเปิดสอนที่อื่น ๆ และ
ยังไม่สามารถหาสถานที่ ๆ จะสอนตลอดเดือนได้ ในภายหลังเวปไซด์สยามไฟเตอร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น siamfighter.org 

ในปี 2010 ได้เปิดสถานที่ฝึกสอนขึ้นมาใหม่ในชื่อของสยามไฟเตอร์คลับ
และ มี  http://siamfighter-club.com แยกออกมาเป็นส่วนของโรงฝึก
โดยส่วนของโรงฝึกดูแลและบริหารโดย อาจารย์ เกรียงศักดิ์ เทพโยธิน

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการฝึกศิลปะการต่อสู้ให้กับบุคคลที่สนใจในแนวทางที่ถูกต้อง
และ ให้การสนับสนุนผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้ที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย

ผู้ฝึกสอน

อาจารย์ เกรียงศักดิ์ เทพโยธิน
หัวหน้าผู้ฝึกสอน

1379548_10200723981567095_1086638375_n1

  • สายดำระดับห้า บูจินกัน บูโด ไทจุสสุ (ประเทศญี่ปุ่น)
  • สายดำระดับสี่ เทควันโด KUKKIWON
  • สายดำระดับสาม อิทเท็น ยูยิสสู
  • หัวหน้าโรงฝึกบูจินกัน ธนบุรี
  • หัวหน้าโรงฝึกอิทเท็น ยูยิสสู
  • โค้ชเทควันโด ม.เอเชียอาคเนย์ ทั้งประเภทต่อสู้ และ พุมเซ่
  • ผู้ฝึกสอนเทควันโดศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา
  • ผู้ฝึกสอนเทควันโดอิสรภาพสปอร์ตคลับ ลาดหญ้า
  • ผู้ฝึกสอนเทควันโดในโรงเรียนเอกชนหลายแห่ง