รายละเอียดการฝึกและค่าธรรมเนียม

ตารางการฝึก

เทควันโด 

 • วันอังคาร เวลา 17:00 - 18:30 น.
 • วันพุธ เวลา 17:00 - 18:30 น.
 • วันศุกร์ เวลา 17:00 - 18:30 น.
 • วันเสาร์ เวลา 15:00 - 16:30 น.  และ เวลา 17:00 - 18:30 น.
 • วันอาทิตย์ เวลา 15:00 - 16:30 น. และ เวลา 17:00 - 18:30 น.

อิทเท็น ยูยิสสู

 • วันศุกร์ เวลา 19:00 -21:00 น.
 • วันเสาร์ เวลา 19:00 -21:00 น.

บูจินกัน บูโด ไทจุสสุ 

 • คลาสพื้นฐาน จะเน้นการฝึกพื้นฐาน โดยผู้ฝึกสามารถเริ่มฝึกได้ตั้งแต่ อายุ 12 ปีขึ้นไป
  ทุกวันอังคาร เวลา 19.00 -21.00 น.
 • คลาสทั่วไป (ผู้ฝึกอายุ 15 ปีขึ้นไป)
  ทุกวันพุธ 19.00 – 21.00 น.

ค่าธรรมเนียมการฝึก

เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (4ครั้ง/เดือน) = เดือนละ 800บาท

เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง (8ครั้ง/เดือน) = เดือนละ 1,200บาท

เรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง = เดือนละ 2,000 บาท