พิธีรับมอบสายดำที่สอบในปี 2556

พิธีรับมอบสายดำที่สอบในปี 2556 
จาก อาจารย์ พิษณุ กุศลวงศ์
7th Dan World Takwondo Academy
2nd Class Kukkiwon Master

1743742_3817680936709_260559108_n